Các loại Router được ưa chuộng và phổ biến hiện nay