Tài sản là gì? Các loại tài sản theo quy định của pháp luật

Các loại tài sản điều có sự hiện diện theo quy định của pháp luật dân sự. Cũng như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều phải thực hiện các quan hệ dân sự. Vậy tài sản là gì? và các loại tài sản dựa trên khả năng chuyển đổi, sự tồn tại vật chất, cách sử dụng. Bạn có thể quan tâm: Định giá bất động sản

Các loại tài sản chính là gì?

Tài sản là tài nguyên do một cá nhân, công ty hoặc chính phủ sở hữu hoặc kiểm soát với kỳ vọng rằng nó sẽ tạo ra lợi ích kinh tế tích cực . Các loại tài sản phổ biến bao gồm tài sản hiện tại, không hiện tại, vật chất, vô hình, hoạt động và không hoạt động. Việc xác định và phân loại chính xác các loại tài sản là rất quan trọng đối với sự tồn tại của một công ty, cụ thể là khả năng thanh toán và các rủi ro liên quan.

Khuôn khổ Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) định nghĩa một tài sản như sau: “Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát do kết quả của các sự kiện trong quá khứ và từ đó các lợi ích kinh tế trong tương lai dự kiến ​​sẽ chuyển đến doanh nghiệp.”

Bạn có thể quan tâm: Thuê tài sản là gì? Các hình thức hợp đồng tài sản

Ví dụ về nội dung bao gồm:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền.
 • Những tài khoản có thể nhận được.
 • Hàng tồn kho.
 • Các khoản đầu tư.
 • PPE (Tài sản, Nhà máy và Thiết bị).
 • Xe cộ.
 • Đồ nội thất.
 • Bằng sáng chế (tài sản vô hình).
Khái niệm tài sản là gì
Khái niệm tài sản là gì

Thuộc tính của một tài sản

Có ba thuộc tính chính của một tài sản:

 • Quyền sở hữu: Tài sản thể hiện quyền sở hữu mà cuối cùng có thể chuyển thành tiền và các khoản tương đương tiền.
 • Giá trị kinh tế: Tài sản có giá trị kinh tế và có thể trao đổi hoặc bán.
 • Nguồn lực: Tài sản là nguồn lực có thể được sử dụng để tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai. Bạn có thể quan tâm: Mặt bằng căn hộ

Phân loại tài sản

Tài sản thường được phân loại theo ba cách:

 • Khả năng chuyển đổi: Phân loại tài sản dựa trên mức độ dễ dàng chuyển đổi chúng thành tiền mặt.
 • Hiện hữu vật chất: Phân loại tài sản dựa trên sự tồn tại vật chất của chúng (hay nói cách khác là tài sản hữu hình so với tài sản vô hình).
 • Cách sử dụng: Phân loại tài sản dựa trên mục đích sử dụng / hoạt động kinh doanh của chúng.

Khả năng chuyển đổi các loại tài sản

Nếu tài sản được phân loại dựa trên khả năng chuyển đổi thành tiền mặt, thì tài sản được phân loại là tài sản lưu động hoặc tài sản cố định . Một cách diễn đạt khác của khái niệm này là tài sản ngắn hạn so với tài sản dài hạn.

Tài sản hiện tại

Tài sản lưu động là tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền và các khoản tương đương tiền (thường là trong vòng một năm). Tài sản lưu động cũng được gọi là tài sản lưu động và các ví dụ như sau:

 • Tiền mặt
 • Các khoản tương đương tiền
 • Tiền gửi ngắn hạn
 • Các khoản phải thu
 • Hàng tồn kho
 • Chứng khoán thị trường
 • Văn phòng phẩm

Tài sản cố định hoặc tài sản không hiện tại

Các loại tài sản dài hạn là tài sản không thể chuyển đổi dễ dàng và dễ dàng thành tiền và các khoản tương đương tiền. Tài sản dài hạn còn được gọi là tài sản cố định, tài sản dài hạn hoặc tài sản cố định. Ví dụ về tài sản dài hạn hoặc tài sản cố định bao gồm:

 • Đất
 • Tòa nhà
 • Máy móc
 • Thiết bị
 • Bằng sáng chế
 • Nhãn hiệu
Tài sản cố định
Tài sản cố định

Phân loại tài sản theo sự tồn tại vật chất

Nếu tài sản được phân loại dựa trên sự tồn tại vật chất của chúng thì tài sản được phân loại là tài sản hữu hình hoặc tài sản vô hình. Bạn có thể quan tâm: Kinh nghiệm mua chung cư

Tài sản hữu hình

Các loại tài sản hữu hình là tài sản tồn tại vật chất (chúng ta có thể sờ, cảm nhận và nhìn thấy chúng). Ví dụ về tài sản hữu hình bao gồm:

 • Đất
 • Tòa nhà
 • Máy móc
 • Thiết bị
 • Tiền mặt
 • Văn phòng phẩm
 • Hàng tồn kho
 • Chứng khoán thị trường

Tài sản vô hình

Tài sản vô hình là tài sản thiếu sự tồn tại vật chất. Ví dụ về các loại tài sản vô hình bao gồm:

 • Bằng sáng chế
 • Nhãn hiệu
 • Bản quyền
 • Nhãn hiệu
 • Bí mật thương mại
 • Giấy phép và giấy phép
 • Sở hữu trí tuệ của công ty

Phân loại tài sản theo cách sử dụng

Nếu tài sản được phân loại dựa trên cách sử dụng hoặc mục đích của chúng, thì tài sản được phân loại là tài sản hoạt động hoặc tài sản không hoạt động. Bạn có thể quan tâm: Diện tích thông thủy là gì

Tài sản hoạt động

Tài sản hoạt động là tài sản cần có trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Nói cách khác, các loại tài sản hoạt động được sử dụng để tạo ra doanh thu từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Ví dụ về tài sản hoạt động bao gồm:

 • Tiền mặt
 • Những tài khoản có thể nhận được
 • Hàng tồn kho
 • Tòa nhà
 • Máy móc
 • Thiết bị
 • Bằng sáng chế
 • Bản quyền

Tài sản không hoạt động

Tài sản không hoạt động là tài sản không cần thiết cho hoạt động kinh doanh hàng ngày nhưng vẫn có thể tạo ra doanh thu. Ví dụ về các loại tài sản không hoạt động bao gồm:

 • Các khoản đầu tư ngắn hạn
 • Chứng khoán thị trường
 • Đất trống
 • Thu lãi từ một khoản tiền gửi cố định
 • Tầm quan trọng của việc phân loại tài sản
Tài sản không hoạt động
Tài sản không hoạt động

Việc phân loại tài sản là quan trọng đối với một doanh nghiệp. Ví dụ, hiểu tài sản nào là tài sản lưu động và tài sản cố định nào là quan trọng trong việc hiểu vốn lưu động ròng của một công ty. Trong kịch bản của một công ty trong ngành có rủi ro cao, việc hiểu được các loại tài sản nào là hữu hình và vô hình sẽ giúp đánh giá khả năng thanh toán và rủi ro của nó. Nếu bạn đang có nhu cầu mua biệt thự nghỉ dưỡng, mà chưa rõ khái niệm biệt thự nghỉ dưỡng là gì thì có thể tham khảo link bài viết sau: https://pres.vn/biet-thu-nghi-duong-la-gi.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *