Quản lý cấp phòng và kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Trong hoạt động quản lý cấp phòng, người lãnh đạo cần nắm vững những kỹ năng quản lý, thực hiện và tổ chức kế hoạch, dự án. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn các thông tin hữu ích về kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Lãnh đạo quản lý cấp phòng là gì?

Lãnh đạo quản lý cấp phòng là những cán bộ, công chức được cơ quan bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo quản lý cấp phòng ban. Những cán bộ, công chức này cần đáp ứng được các yếu tố về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm trong công tác và có năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng.

tim-hieu-ve-ky-nang-lanh-dao-trong-quan-ly-cap-phong

Tìm hiểu về kỹ năng lãnh đạo trong quản lý cấp phòng

Quản lý cấp phòng đóng vai trò quan trọng trong cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể:

  • Là người quản lý dự án, nhân viên và các hoạt động trong phòng ban.
  • Là người đưa ra kế hoạch, điều hành công việc và phân công nhiệm vụ cho các nhân viên.
  • Là người điều tiết công việc, cũng như truyền cảm hứng, động lực làm việc cho nhân viên.

Có thể thấy rằng người quản lý cấp phòng giữ nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, là nơi đầu nguồn trong quá trình vận hành, hoạt động của các phòng ban. Do đó, người được bổ nhiệm làm lãnh đạo quản lý cấp phòng cần hội tụ đủ các yếu tố về phẩm chất, nghiệp vụ và kỹ năng.

Nội dung trong kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng là các kỹ năng sử dụng trong việc tổ chức, sắp xếp, tham mưu để đạt được mục tiêu chung của công việc. Người quản lý có kỹ năng tốt thì mới có thể thúc đẩy cấp dưới hoàn thành công việc, nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Kỹ năng lãnh đạo của quản lý cấp phòng là một tập hợp các kỹ năng như lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, tổ chức cuộc họp, hội nghị,… Đồng thời, người quản lý cấp phòng là người xây dựng và thay đổi văn hóa, đưa ra những quyết định quan trọng,…

nhung-noi-dung-trong-ky-nang-lanh-dao-quan-ly-cap-phong

Những nội dung trong kỹ năng lãnh đạo quản lý ở cấp phòng

Những yếu tố liên quan đến kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Sự quyết đoán

Người quản lý cấp phòng thường là người có tầm nhìn xa rộng và có tính quyết đoán cao. Người có tính quyết đoán có thể đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên thông tin hiện có. Do đó, tính quyết đoán là một trong những yếu tố liên quan trực tiếp đế kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng, giúp nâng cao tốc độ thực hiện và hiệu quả của các dự án.

Những kỹ năng sẽ có liên quan mật thiết đến tính quyết đoán mà nhà quản lý cấp phòng phải trang bị như: kỹ năng giải quyết vấn đề, đề xuất sáng kiến, nghiên cứu thông tin, đánh giá dữ liệu,…

Tính công bằng

Tính công bằng và chính trực cũng cần phải có ở một nhà quản lý cấp phòng. Đó là sự trung thực trong lời nói và hành động. Một nhà quản lý chính trực và công bằng có thể đưa ra các lựa chọn phù hợp với đạo đức, giúp duy trì hình ảnh tích cực của phòng, ban. Ở vai trò là quản lý, người lãnh đạo cần phải nêu gương và khuyến khích nhân viên thực hành chính trực trong lời nói và hành động.

Xây dựng mối quan hệ

Công việc quản lý đòi hỏi khả năng xây dựng và duy trì một đội nhóm mạnh mẽ, cùng hợp tác vì mục tiêu chung. Để làm được điều này, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng cần có là kỹ năng quản lý nhân sự và kỹ năng giao tiếp, truyền thông hiệu quả.

Xây dựng mối quan hệ được đánh giá là một trong những phẩm chất lãnh đạo then chốt, giúp tăng hiệu quả trong quản lý và điều hành công việc. Khi đã hiểu rõ nhân viên của mình thì người quản lý có thể giao công việc phù hợp với năng lực của họ.

Giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề là một kỹ năng mà bất kỳ ai cũng cần có để có thể đưa giải pháp nhanh chóng và hiệu quả cho các vấn đề phát sinh. Năng lực này đòi hỏi phải có sự bình tĩnh để xác định được vấn đề và hướng giải quyết.

kha-nang-giai-quyet-van-de-va-dua-ra-quyet-dinh-thi-can-thiet-o-mot-can-bo-quan-ly

Khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định thì cần thiết ở một cán bộ quản lý

Ngoài ra, người quản lý có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt sẽ đưa ra được những quyết định nhanh chóng, giải quyết các trở ngại trong nội bộ và bên ngoài. Một nhà lãnh đạo, quản lý cấp phòng giải quyết vấn đề tốt là người có tư duy phản biện, kỹ năng phân tích thông tin và quyết đoán trong hành động.

Khả năng đào tạo, bồi dưỡng

Cuối cùng, kỹ năng lãnh đạo quản lý ở cấp phòng bao gồm cả khả năng đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn. Người quản lý cần biết cách đào tạo, huấn luyện và cố vấn hiệu quả cho đồng nghiệp và nhân viên để giúp họ phát triển sự nghiệp của cá nhân và cả tổ chức.

Để phát triển được khả năng này, người quản lý cần phải có năng lực truyền cảm hứng, công nhận và khen thưởng khi nhân viên đạt thành tích tốt, hiểu rõ từng cá nhân và đánh giá đúng năng lực của nhân viên.

Kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý của một người. Hy vọng những chia sẻ trong bài viết này hữu ích với bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *